Återvinning av kommunens möbler

Stora och små möbler som inte längre behövs i kommunens byggnader ska alltid återvinnas. Avsikten med återvinningen är att återanvända alla användbara och hela möbler samt minska mängden avfall som förs till avstjälpningsplatsen. När möblerna återvinns behöver man inte heller lagra dem i onödan.

Stora och små möbler som inte längre behövs i byggnader som ägs av kommunen bjuds alltid först ut internt till kommunens andra byggnader. Om ingen inom kommunen behöver möblerna, sätts de ut på webbplatsen Kiertonet till offentlig auktion. Där kan kommuninvånarna och andra intresserade köpa möblerna. Eftersom möblerna inte har något utgångspris är det möjligt att skaffa högklassiga möbler till ett fördelaktigt pris via återvinningen. Sortimentet och antalet möbler varierar beroende på vad som har frigjorts i kommunens lokaler. Det är inte möjligt att köpa möblerna per telefon.

Gör så här

Man kan köpa kommunens möblerna via Kiertonet.fi -webbplatsen.

För mer information kontakt återvinningsaktivitetets telefontjänst.