Sysselsättningschef Henna Piilo

Sysselsättningstjänsterna strävar efter att stöda den arbetssökande eller den arbetslösa i alla frågor som rör arbete.

Kontaktuppgifter