S31 Handelskvarteret vid Nya Borgåvägen

Detaljplan

Planområdet omfattar ca 1,7 ha och är beläget i Söderkulla, Sibbos södra centrum. Planeringsområdet gränsar i norr till Nya Borgåvägen och i det sydöstra hörnet till Gunnarsvägen/Bondasvägen.

Syftet med detaljplanearbetet är att göra det möjligt att bygga en handelsenhet i centrum av Söderkulla.
Genom detaljplanen blir det möjligt att förbättra servicen i den växande tätorten.

Laga kraft

Detaljplanen träder i kraft 18.8.2022.

S31 Kungörelse 18.8.2022 (pdf)

Godkännande

Fullmäktige har genom sitt beslut 13.6.2022 § 53 godkänt S31 Detaljplan för handelskvarteret vid Nya Borgåvägen.

Kungörelse 23.6.2022 (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Planbeskrivning (pdf)

Beskrivningens bilagor (pdf):

1. Program för deltagande och bedömning
2. Förminskning av plankartan
3. Beteckningar och bestämmelser
4. Detaljplanens uppföljningsblankett
5. Illustration
6. Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys (servicenätsutredning, på finska)
7. Söderkullan Tokmannin hulevesiselvitys ja -suunnitelma (dagvattenutredning och -plan, på finska)
8. Liikenteen toimivuustarkastelu (granskning av trafikens funktionalitet, på finska)
9. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (grundundersökning och utlåtande om grundläggningsmetod, på finska)
10. Hiekkamäentien asemakaavamuutosalueen hulevesiselvitys (dagvattenplan för Sandbackavägens detaljplaneändringsområde, på finska)
11. Söderkullan liikenteellinen tarkastus (Söderkulla trafikgranskning, på finska)

Bemötanden till förslagsskedets utlåtanden och anmärkningar (pdf)