S31 Uuden Porvoontien kaupanyksikkö

Asemakaava

Noin 1,7 ha:n laajuinen kaava-alue sijaitsee Sipoon eteläisen keskuksen Söderkullan ydinkeskustassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Uuteen Porvoontiehen ja kaakkoiskulmastaan Gunnarsintiehen/Bondaksentiehen.
Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa kaupanyksikön rakentaminen Söderkullan keskustaan.
Asemakaavalla on mahdollista lisätä palveluita kasvavaan Söderkullaan.

 

Yhteyshenkilö

Jarkko Lyytinen, kaavoituspäällikkö, puh 050 409 3957

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Alueen rajaus ilmakuvassa
Klikkaa kuvaa isommaksi

Voimaantulo

Asemakaava tulee voimaan 18.8.2022

S31 Voimaantulokuulutus (pdf)

Hyväksyminen

Valtuusto on päätöksellään 13.6.2022 § 53 hyväksynyt S31 Uuden Porvoontien kaupankorttelin asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 21. kesäkuuta 2022 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kuulutus 23.6.2022 (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)

Selostuksen liitteet (pdf):

1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Asemakaavan pienennös
3. Merkinnät ja määräykset
4. Asemakaavan seurantalomake
5. Havainnekuva
6. Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys
7. Söderkullan Tokmannin hulevesiselvitys ja -suunnitelma
8. Liikenteen toimivuustarkastelu
9. Pohjatutkimus ja perutamistapalausunto
10. Hiekkamäentien asemakaavamuutosalueen hulevesiselvitys
11. Söderkullan liikenteellinen tarkastus

Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Ehdotusvaihe

Asemakaavaehdotus on MRL:n 65 § ja MRA:n 27 mukaisesti nähtävillä 7.4. – 6.5.2022 asiakaspalvelu INFO:ssa (Pohjoinen Koulutie 2, Nikkilä) kirjaston aukioloaikana sekä kunnan verkkosivuilla.
Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisesti 6.5.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kuulutus 7.4.2022 (pdf)

Kaavakartta ehdotus (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf):
1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
2. Asemakaavan pienennös
3. Merkinnät ja määräykset
4. Asemakaavan seurantalomake
5. Havainnekuva
6. Sipoon kaupan palveluverkkoselvitys
7. Söderkullan Tokmannin hulevesiselvitys ja -suunnitelma
8. Liikenteen toimivuustarkastelu
9. Pohjatutkimus ja perutamistapalausunto
10. Hiekkamäentien asemakaavamuutosalueen hulevesiselvitys
11. Söderkullan liikenteellinen tarkastus

Aloitusvaihe

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 17.2.2022 – 18.3.2022 asiakaspalvelu Sipooinfo Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) ja Sipooinfo Söderkullassa (Amiraalintie 2) Infon aukioloaikoina, sekä kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 18.3.2022 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi. Lisätietoja antaa kaavoittaja Jani Ylimäki puh. 040 356 3037, sähköpostiosoite: jani.ylimaki@sipoo.fi.

S31 vireillekuulutus 17.2.2022 (pdf)

S31 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)