Uppsökande ungdomsarbete

Målet med det uppsökande ungdomsarbetet är att komma i kontakt med ungdomar i behov av stöd och hjälpa dem att få tjänster och annat stöd. Målet är att hjälpa och stöda unga med att hitta arbete, studieplatser eller annat motsvarande. Uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga i olika livssituationer och med vardagliga frågor. Vid behov sköter den uppsökande ungdomsarbetaren ärenden tillsammans med den unga vid till exempel socialen, arbetskraftsbyrån, hälsovården och skolor.

Uppsökande ungdomsarbete är i första hand avsett för ungdomar i åldern 16–29 år. Verksamheten baserar sig på frivillighet, den är kostnadsfri och grundar sig på förtroende med tystnadsplikt. Arbetet utförs ur ett långtidsperspektiv och med de ungas behov i beaktande.

Oro över den unga?

Förutom myndigheter kan vem som helst från de ungas närkrets t.ex. den unga själv, familj, släktingar, kompisar, mm. vara i kontakt till uppsökande ungdomsarbetarna om det finns en oro. Efter anmälning tar uppsökande ungdomsarbetaren kontakt med den unga och erbjuder hjälp.

Gör så här

Kontakta en anställd inom det uppsökande ungdomsarbetet i din kommun. Du kan leta upp uppsökande ungdomsarbetare med Into ry:s sökfunktion.

Du kan ringa, skicka ett meddelande eller skicka e-post till de uppsökande ungdomsarbetarna. Du kan också komma på besök vardagar klockan 8–16. Du får även tag på oss via sociala medier, Facebook och Instagram.

Här kan du lämna en kontaktförfrågan åt uppsökande ungdomsarbetare: https://yhteysetsivaan.fi/?lang=sv

För vem och på vilka villkor

Det uppsökande ungdomsarbetet är avsett för unga under 29 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Uppsökande ungdomsarbete hjälper unga som står utanför utbildning eller arbetsmarknaden att få utbildning, arbete eller andra tjänster som de behöver. De anställda inom det uppsökande ungdomsarbetet är närvarande bland ungdomarna och erbjuder dem möjlighet till en trygg och konfidentiell diskussion med en vuxen. Det är frivilligt för ungdomar att delta i det uppsökande ungdomsarbetet.

Det uppsökande ungdomsarbetet kontaktar också unga under 29 år som till exempel har avbrutit sin skolgång eller sin vapen- eller civiltjänst.

Ungdomslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161285