Specialungdomsarbete

Specialungdomsdomsarbetet är förebyggande ungdomsarbete och det utförs både i individuellt samt i grupp. Sibbo kommun har två specialungdomsarbetare vars centrala mål är att förebygga utanförskap bland högstadieungdomar.

Du kan vända dig till specialungdomsarbetaren konffidentiellt. Specialungdomsarbetarna samarbetar med skolorna och övriga samarbetspartner. Föräldrar kan vara i kontakt med specialungdomsarbetarna i frågor som berör de ungas välmående.