Ungdomslokaler

Ungdomsutrymmena är ungas egna vardagsrum med många former av aktiviteter för var och en. På plats finns alltid ungdomsledare.

I ungdomsutrymmena ordnas under hela läsåret olika klubbar och pysselverkstäder samt andra aktiviteter som barnen och ungdomarna önskat.

I Sibbo finns två ungdomsutrymmen: Nickby ungdomsgård Unkan och Söderkulla ungdomsutrymme Pleissi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomarna kan spendera tid och utöva hobbyer i kommunens ungdomslokaler. I ungdomslokalerna erbjuds både handledd verksamhet och verksamhet som de unga arrangerar själv.

Ungdomslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161285