Stöd för lärande och skolgång

Bild: Suvi Suovaara

Handledare i skolan.

Handbok om stöd för lärande och skolgång vid den grundläggande utbildningen i Sibbo kommun

Denna handbok för trestegsstöd (KOPO) sammanställer dokument och riktlinjer som berör stöd för lärande och skolgång för den grundläggande utbildningen samt elevvården i Sibbo kommun. Dessa riktlinjer ska följas vid alla skolor.

I Sibbo är elevens behov utgångspunkten för att ordna stöd för undervisning och lärande. För varje elev ordnas stöd utgående från elevens behov genast då behovet av stöd uppstår på ett så bra och mångsidigt sätt som elevens intresse kräver.

Handbok om stöd för lärande i Sibbo kommun Stöd för lärande broschyr
Bild: Suvi Suovaara