Samhällspedagog

Läsåret 2023–2024 arbetar två samhällspedaoger i Sibbo, Julia Orama i Nickby hjärta och Noora Huovinen i Miili i Söderkulla. Syftet med arbetet är att stödja skolgång, trivsel och gemenskapen bland eleverna i skolfastigheten. Utgångspunkten för arbetet är elevernas egna idéer och förslag på gemensamma projekt och trevliga gemensamma aktiviteter under raster och eftermiddagar.

En samhällspedagog är en lättillgänglig, säker och pålitlig vuxen som du kan prata, spela, be om råd eller bara umgås med. En samhällspedagogs arbete är inte knutet till undervisning eller läseordningar. De finns därför till hands även under lektioner, under raster och efter skolan på eftermiddagen.

Samhällspedagogen deltar i skolornas gemensamma välbefinnandearbete, inklusive arbete mot mobbning, trakasserier, diskriminering och våld. Samhällspedagogen är också involverad i studentkårernas verksamhet och stödelevsverksamheten.

Utöver skolpersonalen samarbetar samhällspedagogerna med ungdomstjänsterna, församlingen och organisationer.