Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Ohjaaja koulussa.

Sipoon kunnan perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja

Oppimisen ja koulunkäyynin tuen käsikirja kokoaa yhteen Sipoon kunnan perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa koskevia asiakirjoja ja toimintaohjeita.

Sipoossa opetuksen ja oppimisen tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan tarpeet. Kullekin oppilaalle järjestetään tuki hänen tarpeistaan käsin heti tuen tarpeen ilmetessä niin hyvin ja monipuolisesti kuin oppilaan etu sitä vaatii.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käsikirja Oppimisen tuki esite
Kuva: Suvi Suovaara