Språkbadsundervisning

Bild: Suvi Suovaara

Språkbadsstigen börjar för barnet i småbarnspedagogiken och pågår till slutet av grundskolan. Sibbo erbjuder svenskt språkbad för lågstadieelever i Nickby och i Söderkulla. Högstadieundervisningen sker i Nickby.

Deltagande i språkbadsundervisning förutsätter att eleven tidigare ha deltagit i svenskt språkbad i förskolan eller har uppnått motsvarande språkkunskaper. Sibbo erbjuder språkbadsförskola i Söderkulla i Miili kampuset, samt i Nickby i Leppätien koulu.

Språkbadsundervisning för lågstadieelever ges i Leppätien koulu både i Nickby och Söderkulla. Språkbadsmodellen i Sibbo är tidigt totalt språkbad, vilket innebär att barnet börjar språkbadet i småbarnspedagogiken på svenska. Mängden av modersmålet i undervisningen ökar successivt under grundskoletiden, så att undervisningsspråken fördelas jämnt i högstadiet. Språkbadsstigen fortsätter i Nickby i årskurs 7–9 i Sipoonjoen yhtenäiskoulu. Undervisningen ordnas i samarbete med Kungsvägens skola.

Du kan bekanta dig med Språkbadsstigen i Sibbo genom att titta på de två videon som finns här till höger under Länkar "Att påbörja Språkbad" och "Språkbadsskola i Sibbo". (Textning endast på finska.)

Gör så här

Hur blir en elev antagen till språkbadsundervisning?

Till den svenskspråkiga språkbadsundervisningen antas i första hand elever som börjat i språkbadet senast i förskolan.

I Sibbo erbjuds språkbadsundervisning för barn som bor i Sibbo.

E-tjänst