Språkbad för finskspråkiga barn

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo är undervisningsspråket i språkbadsdaghemmen svenska och all verksamhet sker konsekvent på svenska. Alltså kan barn vars modersmål är finska delta i språkbadet.

I Sibbo fungerar två språkbadsdaghem, Leppätien kielikylpypäiväkoti i norra Sibbo samt Metsärinteen kielikylpypäiväkoti i södra Sibbo. Språkbadsförskola ordnas på Metsärinteen kielikylpyesiopetus och i Leppätien kielikylpyesiopetus.

Du kan bekanta dig med Språkbadsstigen i Sibbo genom att titta på de två videon som finns här till höger under Länkar "Att påbörja Språkbad" och "Språkbadsskola i Sibbo". (Textning endast på finska.)

Gör så här

Ansökan till språkbadet sker på våren det år då barnet fyller fyra (4) år. Ansökningstiden till språkbadet är årligen i mars. Årligen ordnas också ett allmänt informationstillfälle före ansökningstiden.

Ansök om en plats i språkbad i eDaisy (länken i högra spalten).

Områdets placeringskoordinatorer svarar på frågor som gäller ansökan om dagvårdsplats.

För vem och på vilka villkor

Vårdnadshavarna till det språkbadande barnet ska vara finskspråkiga. Den ena vårdnadshavaren kan ha ett annat modersmål, men barnets modersmål och familjens hemspråk måste vara finska.

Servicen är avgiftsbelagd och följer samma klientavgifter som övrigt inom småbarnspedagogiken. Vårdavgiften beräknas på basis av familjens storlek, inkomster och längden på dagarna i småbarnspedagogiken.

E-tjänst