Språkbad för finskspråkiga barn

Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer. I Sibbo är undervisningsspråket i språkbadsdaghemmen svenska och all verksamhet sker konsekvent på svenska. Barn vars hemspråk är finska kan delta i språkbadet.

I södra Sibbo erbjuds språkbads småbarnspedagogik i Västerskog daghem språkbadsgruppen skogstjärnan och förskoleundervisningen i Metsärinne språkbads förskola i Miilis campus.

I norra Sibbo erbjuds språkbads småbarnspedagogik i Leppätien päiväkoti och språkbadsförskoleundervisning i Leppätien koulu i Nickby.

Du kan bekanta dig med Språkbadsstigen i Sibbo genom att titta på de två videon som finns här till höger under Länkar "Att påbörja Språkbad" och "Språkbadsskola i Sibbo". (Textning endast på finska.)

Gör så här

Ansökan om en språkbadsplats sker årligen i februari . Det ordnas årligen ett informationstillfälle för alla som söker till/är intresserade av språkbadet. Infotillfället rekommenderas för alla som söker språkbadsplats. På detta informationstillfälle deltar sakkunniga som arbetar inom språkbadet. På informationstillfället får familjerna praktisk information om språkbad och vilka utmaningar barnen och familjerna kommer att möta.

Infotillfället ordnas i januari vecka 5.

Ansökan till språkbad sker vecka 6-8.

Information on ansökningstiden publiceras på kommunens webbplats, daghemmens anslagstavla och på sociala medier (facebook).

Ansökan om språkbadsplats sker i eDaisy (länken i högra spalten) med blankett ansökan om småbarnspedagogik (nya barn).

Ansökan om förflyttning till språkbadet genom ändringsblankett, inre förflyttning (de barn som redan är inom småbarnspedagogiken i Sibbo).

Språkbadsdaghems förestondare svarar på frågor som gäller ansökan om dagvårdsplats.

För vem och på vilka villkor

Ansökan till språkbadet sker på våren det år då barnet fyller fyra (4) år. Även 5 och 6 åringar kan söka till språkbadet. Språkbads start inom oktober månad.

Deltagande i språkbadsskola förutsätter att tidigare ha deltagit i språkbadsskola i förskolan eller motsvarande språkkunskaper.

Principen för språkbad är att erbjuda vård, fostran och undervisning på minoritetsspråket (svenska) åt barn med majoritetsspråket (finska) som sitt hemspråk.

Servicen är avgiftsbelagd och följer samma klientavgifter som övrigt inom småbarnspedagogiken. Vårdavgiften beräknas på basis av familjens storlek, inkomster och längden på dagarna i småbarnspedagogiken.

E-tjänst