Kielikylpyopetus

Kielikylpypolku alkaa varhaiskasvatuksesta ja jatkuu peruskoulun loppuun saakka. Sipoo tarjoaa ruotsinkielistä kielikylpyopetusta alakouluikäisille Nikkilässä ja Söderkullassa. Yläkoululle siirtyessä opetus järjestetään Nikkilässä.

Kielikylpyopetukseen pääsy edellyttää vähintään ruotsinkielisen kielikylpyesikoulun käymistä tai vastaavan kielitaidon hallitsemista. Sipoo tarjoaa kielikylpyesiopetusta Söderkullassa Miilin kampuksessa sekä Nikkilässä Leppätien koulussa.

Kielikylpyopetusta alakoululaisille järjestää Leppätien koulu Nikkilässä ja Söderkullassa. Käytössä on ruotsin kielen varhainen täydellinen kielikylpyopetus, joka tarkoittaa, että lapsi on aloittanut kielikylvyn varhaiskasvatuksessa kokonaan ruotsin kielellä. Äidinkielen osuus opetuksesta kasvaa peruskoulun aikana niin, että yläkoululla opetuskielet jakautuvat tasan. Kielikylpypolku jatkuu Nikkilässä luokilla 7–9 Sipoonjoen yhtenäiskoulussa yhteistyössä Kungsvägens skolanin kanssa.

Tutustu Sipoon Kielikylpypolkuun katsomalla oikealla sivulla, Linkkien alla olevat kaksi videota "Kielikylpyyn lähteminen" sekä "Sipoon kielikylpypolku".

Toimi näin

Miten kielikylpyopetukseen pääsee?

Ruotsinkieliseen kielikylpyopetukseen otetaan ensisijaisesti ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet kielikylvyn viimeistään esiopetuksessa.

Sipoossa kielikylpyopetusta voi saada Sipoossa asuvat lapset.

Verkkoasiointi