Alvägens språkbadsförskola

Alvägens språkbadsförskola erbjuder förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik ett år innan skolan börjar. Förskolan är ämnad för finskspråkiga, 6-åriga barn som gått på språkbadsdaghem.

Förskolan fungerar tillsammans med Alvägens språkbadsskola i Nickby.

Kontaktuppgifter

Besöksinformation

Envägen 12, 04130 Sibbo