Alvägens språkbadsdaghem

Alvägens språkbadsdaghem ligger i Nickby.

Språkbadsdaghemmet är ett litet daghem med två avdelningar, där finskspråkiga barn vårdas och fostras på svenska. Barnen tillägnar sig det främmande språket via praktiska upplevelser i vardagen.

Under läsåret 2020-2021 fungerar Alvägens språkbadsdaghem i daghemmet Lillhjärtats utrymmen.

Betjäningstider

Måndag06:30 - 17:00
Tisdag06:30 - 17:00
Onsdag06:30 - 17:00
Torsdag06:30 - 17:00
Fredag06:30 - 17:00

Kontaktuppgifter

Telefon

Björnungen 3-4 åringar

+358 504135379

Tvättbjörnen 4-5 åringar

+358 504135364

Daghemsföreståndare Eija Viitolahti-Liimatainen

+358 405365507

Besöksinformation

Södra Skolvägen 3, 04130, Sibbo

Latitud

6694232.762

Longitud

404188.139

Länkar

Matsedel