Alvägens språkbadsdaghem

Alvägens språkbadsdaghem ligger i Nickby.

Språkbadsdaghemmet är ett litet daghem med två avdelningar, där finskspråkiga barn vårdas och fostras på svenska. Barnen tillägnar sig det främmande språket via praktiska upplevelser i vardagen.

Alvägens språkbadsdaghem kommer att läsåret 2022-2023 fungera i tillfälliga utrymmen på Nickby-området.

Norra Skolvägen 3 B, 04150 Sibbo

Betjäningstider

Måndag06:30 - 17:00
Tisdag06:30 - 17:00
Onsdag06:30 - 17:00
Torsdag06:30 - 17:00
Fredag06:30 - 17:00

Kontaktuppgifter

Telefon

Björnungen 3-4 åringar

+358 504135379

Tvättbjörnen 4-5 åringar

+358 504135364

Daghemsföreståndare Nina Laine

+358 401594607

Webbsida

Besöksinformation

Norra Skolvägen 3 B, 04130 Sibbo

Daghemmet ligger i Villa Solåker

Länkar

Matsedel