Skogsbackens språkbadsförskola

Vid Metsärinteen kielikylypäiväkoti erbjuds språkbadsförskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik ett år innan skolan börjar. Förskolan är ämnad för finskspråkiga 6-åriga barn som gått på språkbadsdaghem.

Skogsbackens språkbadsförskolan fungerar i samband med språkbadsskolan Miilis enhet på adressen Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla

Kontaktuppgifter

Telefon

Förskolan

+358 503831574

Daghemsföreståndare Maria Blomberg von der Geest

+358 401940138

Webbsida

Besöksinformation

Söderkulla skolväg 7, 01150 Söderkulla