Öppen småbarnspedagogik - klubbverksamhet

Den öppna småbarnspedagogiken erbjuder småbarnspedagogik för barn som vårdas hemma. Samtidigt erbjuder den stöd i vardagen för vårdnadshavare som vårdar sina barn hemma. Verksamheten är tvåspråkig. I klubben blir barnet bekant med andra barn och får nya vänner, lär sig att fungera i grupp och får delta i en mångsidig verksamhet. För verksamheten ansvarar en lärare inom småbarnspedagogik samt en barnskötare.

Tvååriga barn kan få högst två klubbdagar i veckan och treåriga tre dagar i veckan. Det maximala antalet klubbdagar har begränsats så att det ska finnas tillräckligt många klubbplatser för alla.

Klubbar under verksamhetsperioden 2024-25

Nickby, Wessman huset:

Må-fr: 9-12 (2-5-åringar)

Söderkulla, Byastugan i Tasby:

Må-fr: 9-12 (2-5-åringar)

Gör så här

Ansökan till klubbverksamhet

Till kommunens klubbar ansöker man med en klubbansökan. Ansökningstiden för följande höst är i april och beslutet om en klubbplats skickas till vårdnadshavarna i slutet av maj. (Observera att en klubbplats måste ansökas varje år på nytt.) Klubbansökan görs genom att fylla i en ansökan till småbarnspedagogiken i eDaisy (länken hittar du här till höger). Läs anvisningarna om ansökan av klubbplats.

Det är också möjligt att lämna in en klubbansökan utanför ansökningstiden till en redan pågående klubbverksamhet.

För vem och på vilka villkor

Klubbverksamhet för barn i åldern 2-5 år

Klubbverksamheten är avsedd för barn över 2 år och som vårdas hemma. Grupperna samlas 3 timmar per gång. I klubben bjuds inte på lunch, utan meningen är att barnet har med sig ett mellanmål hemifrån. Klubbarna följer skolornas verksamhetstider. Vårdnadshavare får komma med på bekantning när barnet börjar i klubben.

Deltagandet påverkar inte hemvårdsstödet som betalas av Fpa.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Den kommunala klubbverksamhetens kundavgift är 30 euro/läsår.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den öppna småbarnsverksamheten är i synnerhet avsedd för barn som vårdas hemma. Barn och familjer kan som stöd för välbefinnandet få tillgång till mångsidig verksamhet i öppna daghem, lekparker och klubbar.

Klubbverksamheten är ledd och målinriktad. Betoningen ligger på lek, utomhusaktiviteter och trygg samvaro. Utbudet kan bestå till exempel av motions-, kultur- eller naturklubbar. I familjeklubben deltar också föräldrarna.

Förutom kommunerna kan bl.a. församlingar och föreningar ordna klubbar, läger och övriga aktiviteter för barn och deras föräldrar. En del av verksamheten har riktats till hela familjen.

Lag om småbarnspedagogik https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540

E-tjänst