Avoin varhaiskasvatus - kerhotoiminta

Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta tarjoaa kotihoidossa oleville lapsille varhaiskasvatusta. Samalla se tarjoaa kotona lapsiaan hoitaville huoltajille tukea arkeen. Toiminta on kaksikielistä. Kerhossa tutustutaan toisiin lapsiin, saadaan kavereita, opetellaan ryhmässä oloa sekä nautitaan monipuolisesta toiminnasta. Toiminnasta vastaavat varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.

2-vuotiailla lapsilla voi olla korkeintaan 2 kerhopäivää viikossa ja 3 vuotta täyttäneillä 3. Kerhopäivien enimmäismäärä on rajattu, jotta kaikille halukkaille riittäisi kerhoaikoja.

Kerhot noudattavat koulujen toiminta-aikoja.

Kerhot kaudella 2024-25

Nikkilä, Wessman talo:

Ma-pe: 9-12 (2-5-vuotiaille)

Söderkulla, Taasjärven kylätupa:

Ma-pe: 9-12 (2-5-vuotiaille)

Toimi näin

Kerhopaikan hakeminen

Kunnallisiin kerhoihin haetaan kerhohakemuksella. Hakuaika seuraavan syksyn kerhoihin on vuosittain huhtikuussa, ja päätös kerhopaikasta lähetetään huoltajille toukokuun loppuun mennessä. (Huomioithan, että kerhopaikkaa täytyy hakea joka vuosi uudestaan). Kerhohakemus tehdään sähköisesti täyttämällä varhaiskasvatushakemus eDaisy:ssä (linkki löytyy sivun oikeassa reunassa). Lue hakemuksen alussa olevat ohjeet kerhopaikan hakemisesta.

Hakuajan ulkopuolella on myös mahdollista hakea kerhopaikkaa jo käynnissä oleviin kerhoihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Kerhotoiminta 2-5-vuotiaille lapsille

Varhaiskasvatuksen kerhot on tarkoitettu kotihoidossa oleville yli 2-vuotiaille lapsille. Kerhon toiminta-aika on kolme tuntia kerrallaan. Kerhossa ei tarjota aterioita, vaan lapset tuovat kotoa evästauolle omat pienet eväät. Kerhoissa noudatetaan koulujen toiminta- ja loma-aikoja. Huoltaja saa tulla mukaan tutustumaan kerhoon lapsen aloittaessa siellä.

Osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Maksullisuuden tiedot

Maksullinen

Kunnallisen kerhotoiminnan asiakasmaksu on 30 euroa/kausi.

Tausta ja lainsäädäntö

Avoin varhaiskasvatustoiminta on tarkoitettu erityisesti kotihoidossa oleville lapsille. Lapsesi ja koko perheesi voivat saada hyvinvointinsa tueksi monenlaisia toimintamahdollisuuksia avoimissa päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja kerhoissa.

Kerhotoiminta on ohjattua ja tavoitteellista. Pääpaino on leikillä, ulkoilulla ja turvallisella yhdessäololla. Tarjolla voi olla esimerkiksi liikunta-, kulttuuri- tai luontokerhoja. Myös vanhemmat voivat osallistua perhekerhojen toimintaan.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Verkkoasiointi