Byastugan i Tasby, Södra Sibbo

Byastugan i Tasby är Sibbo kommuns byggnad för öppen lek- och klubbverksamhet inom småbarnspedagogik, där tvåspråkig klubbverksamhet ordnas för Sibbobarn som vårdas hemma.

Besöksinformation

Tasbyvägen 22, 01150 Söderkulla