Paipis Lekis / Södra Paipis Barnträdgård (privat klubbverksamhet)

Södra Paipis Lekis är en privat, svenskspråkig lekklubb i Södra Paipis i Sibbo. Klubben verkar i huvudsak på svenska, men barnen i gruppen är både helt finskspråkiga, tvåspråkiga och helt svenskspråkiga.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 12:00
Tisdag09:00 - 12:00
Onsdag09:00 - 12:00
Torsdag09:00 - 12:00

Besöksinformation

Silfversbacken 16, 04170 Paipis