Daghemsföreståndare & öppen småbarnspedagogik Liisa Salmo

Daghemsföreståndare & öppen småbarnspedagogik Liisa Salmo

  • Daghemmet Lillhjärtat
  • Klubbverksamheten inom öppen småbarnspedagogik, Norra Sibbo

Kontaktuppgifter

E-postadress

Liisa.Salmo@sipoo.fi

Telefon

+358 401845474