Offentlig konst

Konstverk höjer områdets värde och skapar trivsel

Visuellt högklassiga miljöer och intressanta byggnader ökar intresset för kommunen. Tillämpade i en större utsträckning kan konstverken förändra hela kommunens utseende och inverka positivt på dess rykte och turism.

Konst i miljön bidrar med välbefinnande och trivsel. Offentliga platser med konst som t.ex. byggnader, gårdsplaner, parker och torg ger människor en daglig konstupplevelse. Specialutvalda konstverk gör byggnaderna unika och annorlunda och höjer deras ekonomiska värde.

Användningen av konst ökar också sysselsättningen för konstnärer och stärker den finska bildkonstens livskraft.

Konstverken kan vara bilder, fotografier, ljudinstallationer, skulpturer, planteringar eller t.o.m. vattenelement. Det kan vara ett separat arbete, men också en del av byggnaden, en färgplan, ett nytt användningssätt av betong, ytbehandling, keramiska plattor, plast, metall. Detaljer i byggnaden (dekorationer) kan också ses som konstverk.

Genom att köpa konst kartlägger man samtidigt nutidskonsten i vårt land och stöder konstnärsyrket i sin helhet.

Nickby Konstprogram

Den offentliga konsten förverkligas enligt Nickby Konstprogram, vars mål är att skapa bra praxis och finansieringsmodeller för konstprojekt då man utvecklar ett område. Kommunens konstarbetsgrupp svarar i huvudsak med sin egen sakkunskap för planeringen och förverkligande av de godkända konstprojekten.

Offentlig konst i Nickby

I Nickby finns det mycket offentlig konst som alla kan njuta av. Den offentliga konsten är till för alla och alla kan ta del av den kostnadsfritt. Alla konstverk är belägna på gångavstånd från varandra.

Gör så här

Bekanta dig i förväg med konstverken på Sibbos webbplats, hoppa på bussen eller i bilen och njut av all den konst som erbjuds i Nickby!

Länkar