Konstprogram

Målsättningen är att på lång sikt utveckla dragningskraften och välmåendet i Nickby med hjälp av konst. Konstprogrammet utgör ett förslag till åtgärder och riktlinjer om hur man i framtiden planerar området med konsten som en del av stadsutvecklingen.

Sibbo kommuns kulturdirektör Anne Laitinen kommenterar projektet så här: ”Via konstprogrammet tror jag att vi kommer att hitta nya sätt att lyfta fram konst, kultur och byagemenskapen som en del av vardagen i Nickby. Byn har ett intressant förflutet och invånarna har en tydlig vilja att utveckla platsen. Detta kunde konstateras då ”Frågan om Nickby-invånarenkäten genomfördes för ett år sedan och över 600 intresserade deltog i förfrågan. Både invånarna, företagarna, konstnärerna och vi tjänstemän drömmer om ett Nickby som en behaglig och stimulerande plats att bo och leva i. Genom att samarbeta med varandra kan vi uppnå denna dröm.”

Kulturtjänsterna och Utvecklings- och planläggningscentralen i Sibbo kommun inledde ett samarbete inom kulturplanering år 2012. Arbetsgruppen fokuserar sig på Nickby centrum och de närliggande områden så som Östanåparken, Ådalen och Nickby gårds område och har kultur och invånarpespektiv som utgångspunkt.

Arbetssättet baserar sig på metoden Cultural planning där kultur och invånarnas deltagande fungerar som drivkraft och innebär ett tvärsektoriellt arbete. Man kan läsa mera om metoden på invånarna och deltagande- sidan.