Aravahuset

Aravahuset intill huvudbiliotek i Nickby målades med en effektfull väggmålning i september 2017. Väggmålningen som målades av konstnären Rustam QBic, täcker hela huset och var en del av den urbana konstfestivalen UPEA17. Rustam QBic är en rysk konstnär som hämtar sin inspiration från naturen och sagornas värld. Detta syns tydligt också i väggmålningen på Arava-huset.

Att anpassa väggmålningens färger och stil till miljön var den ledande idén bakom muralen. Målet var att konstverket skulle passa in i Nickbys atmosfär. Muralen sträcker sig från den ena sidan av byggnaden till den andra, vilket ger huvudvägen Stora Byvägen en färgklick och framhäver platsens speciella karaktär. Aravahuset målades i sin helhet, vilket gjorde huset till ett av de ledande projekten på UPEA17-festivalen.

Besöksinformation

Norra Skolvägen 1, 04130 Sibbo