Meröppet bibliotek

Alla som har ett Helle-bibliotekskort med tillhörande PIN-kod kan använda det meröppna biblioteket.

Under meröppettiden kan man låna och återlämna material med automater, hämta reserveringar, läsa böcker och tidningar samt använda kunddatorerna.

På utlånings- och återlämningsautomaterns skärm finns anvisningar om hur utlåning och återlämning går till. Reserverat material finns i reservationshyllan i alfabetisk ordning enligt reservationskoden.

Gör så här

I fall du inte har en PIN-kod, måste du personligen besöka biblioteket för att få ett.

Gör så här för att logga in:

  1. Läs bibliotekskortet i meröppetläsarens streckkodsläsare. Läsarna finns i hissen och i trappuppgången.
  2. Ge din PIN-kod med hjälp av läsarens nummerknappar.
  3. När koden är godkänd, kan du använda det meröppna biblioteket. Trappuppgångens dörr går att öppna och det är möjligt att ta sig till andra våningen med hissen.

För vem och på vilka villkor

För att använda det meröppna biblioteket behöver du en fyrsiffrig PIN-kod. PIN-koden får du från vilket Helle-bibliotek som helst.

Det meröppna bibliotekets kunder loggar in i systemet och biblioteksutrymmet övervakas av kameror. Var och en som kommer till det meröppna biblioteket måste logga in. Barn kan komma in med sina föräldrar utan att själva logga in sig.

Betalningsinformation