Wilma Sibbo

Wilma är en www-anslutning till läroinrättningens administrationsprogram. I Wilma kan studerandena göra kursval, följa sina prestationer, läsa meddelanden och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärarna mata in vitsord och frånvaron, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerandena och vårdnadshavarna. Via Wilma kan vårdnadshavarna följa och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärarna och läsa skolans meddelanden. Wilma används också av läroinrättningens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

Om ni saknar användarkoder till Wilma eller om ni har problem med koderna, kontakta Sibbo Wilma helpdesk: wilma.helpdesk@sipoo.fi

E-tjänst