Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Wilma Sibbo

Wilma är en www-anslutning till läroinrättningens administrationsprogram. I Wilma kan studerandena göra kursval, följa sina prestationer, läsa meddelanden och kommunicera med lärare.

I Wilma kan lärarna mata in vitsord och frånvaron, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerandena och vårdnadshavarna. Via Wilma kan vårdnadshavarna följa och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärarna och läsa skolans meddelanden. Wilma används också av läroinrättningens personal, ledning och arbetsplatshandledare.

E-tjänst