Söderkulla skola

Söderkulla skolassa on noin 160 oppilasta. Vuosiluokat 1–6 on jaettu yhdeksään perusryhmään yhdysluokissa, ja kahteen luokkaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Opetuskielemme on ruotsi. Esikoulu on samoissa tiloissa koulun kanssa, mikä mahdollistaa saumattoman yhteistyön esi- ja alkuopetuksen kanssa. Myös Sipoonlahden koulun 1.–9.-luokkalaiset opiskelevat samassa koulurakennuksessa.

Koulukeskuksessa on voimistelusali (590 m2), jota sekä asukkaat että yhdistykset voivat varata. Salissa voi esimerkiksi pelata lento-, kori- ja sulkapalloa.

Söderkulla skola sijaitsee Söderkullan keskustassa, mutta luonto on silti meitä lähellä. Koulussa on hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja luontoretkiin. Toimintamme painottuu liikuntaan ja urheiluun, monipuoliseen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa sekä erilaisten lahjakkuuksien huomiointiin. Koulun arkipäivässä painotetaan erityisesti liikunnan iloa, hyvää ja korkealaatuista perusopetusta sekä oppilaiden sosiaalisia taitoja.

Kaikissa Sipoon kunnan kouluissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja opetusvälineistöä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseänsä positiivisella tavalla ja ottamaan vastuuta niin itsestään kuin ympäristöstäänkin. Koulut osallistuvat sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kehityshankkeisiin. Kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, hiljaisuutta ja turvallisuutta sekä luontoystävällisyyttä. Yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa toimimme joka päivä näiden arvojen hyväksi. Koulussa on käytössä kiusaamista vastustava KivaKoulu-toimenpideohjelma.

Yhteystiedot

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Puhelin

Charlotta Sillman, rehtori

+358 505312528

Käyntitiedot

Söderkullan koulutie 7, 01150 Söderkulla