Kungsvägens skola

SAMSUNG CSC

Kungsvägens skolassa opiskelevat kaikki kunnan ruotsinkieliset 7–9 luokkalaiset. Opetuskielemme on ruotsi. Koulu sijaitsee yhdessä suomenkielisen Sipoonjoen koulun kanssa Nikkilän keskustan uudessa koulurakennuksessa, Nikkilän Sydämessä.

Meillä on noin 400 oppilasta, opettajia on noin 35. Koulussa on 14 perusopetusryhmää sekä viisi pienempää opetusryhmää. Annamme myös ruotsinkielistä opetusta kolmelle kielikylpyluokalle. Nämä vuosikurssien 7–9 kielikylpyoppilaat kuuluvat suomenkielisen opetustoimen piiriin. Koulu tarjoaa myös joustavaa perusopetusta sekä luokkia erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Oppituntimme järjestetään 75 minuutin pituisina. Tavoitteena on näin parantaa oppilaiden oppimisympäristöä ja työrauhaa.

Kungsvägens skolassa on aktiivista oppilaskunta- ja tukioppilastoimintaa. Pyrimme tietoisesti kehittämään koulun toimintaympäristöä muun muassa panostamalla informaatiotekniikkaan ja eriytettyihin opetusmetodeihin, jotta voisimme tarjota tukea oppilaiden oppimiseen ja kasvuun. Panostamme myös henkilökunnan hyvinvointiin ja yhteistyöhön suomenkielisen naapurikoulumme kanssa.

Kaikissa Sipoon kunnan kouluissa käytetään monipuolisia työskentelytapoja ja opetusvälineistöä. Koulussa lasta kannustetaan ilmaisemaan itseänsä positiivisella tavalla ja ottamaan vastuuta niin itsestään kuin ympäristöstäänkin. Koulut osallistuvat sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kehityshankkeisiin. Kunnan kaikissa kouluissa arvostetaan työrauhaa, innovatiivisuutta, hiljaisuutta ja turvallisuutta sekä luontoystävällisyyttä. Yhdessä lasten ja koko muun henkilökunnan kanssa toimimme joka päivä näiden arvojen hyväksi. Koulussa on käytössä kiusaamista vastustava KivaKoulu-toimenpideohjelma.

Yhteystiedot

Sähköposti

etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Puhelin

Patricia Nevanko, rehtori

+358 401680216

Verkkosivu

Käyntitiedot

Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo