S 17E Korsningen mellan Söderkullavägen, Nya Borgåvägen och Eriksnäsvägen

Detaljplan och ändring av detaljplan

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en rondell i korsningen. Rondellen gör trafiken i korsningen smidigare och förbättrar trafiksäkerheten. Korsningen ingår i en specialtransportrutt, varför rondellen görs överkörbar.

Planeområdet omfattar ca 1,7 ha och ligger väster om Söderkulla centrum. I planeområdet ingår korsningsområdet mellan Nya Borgåvägen (lv 170), Söderkullavägen, och Eriksnäsvägen (11687).

Rondell vid Eriksnäsvägen