S 17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Asemakaava mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen risteykseen. Kiertoliittymä sujuvoittaa risteyksessä liikennöintiä, vähentää jonoutumista ruuhka-aikoina, ja parantaa liikenneturvallisuutta risteyksessä. Risteyksen kautta kulkee erikoiskuljetusreitti, minkä vuoksi kiertoliittymästä tehdään yliajettava. 

Kaava-alue on laajuudeltaan noin 1,7 hehtaaria, ja sijaitsee Söderkullan keskustan länsipuolella. Alueeseen kuuluu Uuden Porvoontien (Mt 170), Söderkullantien ja Eriksnäsintien (11687) risteysalue.  

Eriksnäsintien kiertoliittymä

Voimaantulo

Asemakaava on tullut voimaan 29.7.2021
Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

Kunnanhallitus on päätöksellään 31.5.2021 § 167 hyväksynyt S17E Söderkullantien, Uuden Porvoontien ja Eriksnäsintien risteys, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Kuulutus (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto:

Asemakaava (pdf)
Selostus (pdf)

Selostuksen liitteet:

1 OAS (pdf)
2 Kaavakartan pienennös (pdf)
3 Merkinnät ja määräykset (pdf)
4 Vastineraportti (pdf)
5 Söderkullan liikenteellinen toimivuustarkastelu (pdf)
6 Söderkullan liikenteellinen selvitys päivitys (pdf)
7 Maantien 170 – maanteiden 11689 ja 11687 liittymän parantaminen, toimenpideselvitys (pdf)
8 Asemakaavan seurantalomake (pdf)