Detaljplaneändring

Målet med detaljplaneändringen är att modernisera planläget, undersöka  begravningsplatsområdets utvidgningsbehov och behovet av trafikområden samt ändra planbeteckningen för egnahemshus på parkområdet som hindrar byggnadernas underhåll och utbyggnad.

Godkännandet och ikraftträdandet av detaljplaneändringen upphäver detaljplanen som fastställdes för området 20.12.1972.