H1 Nickby återvinningscentral

Detaljplan

Planområdet ligger i östra delen av Sibbo cirka 5 km från Nickby centrum. Den sydvästra kanten av området gränsar till Oljevägen (regionalväg 148) och den nordöstra kanten till Borgå kommungräns. Öster om planeringsområdet finns Sibbo Motorklubb rf:s motocrossbana. Detaljplanen gäller byn Nickby i Sibbo kommun, fastigheterna 753-423-6-175, 753-423-6-176 och 753-423-6-177, vilkas areal är totalt cirka 42 hektar.

Avsikten är att utarbeta en detaljplan för området för att möjliggöra byggnader och konstruktioner som krävs för en avfallshanteringsanläggnings verksamhet på planeringsområdet. Med planen har man också för avsikt att möjliggöra att området, efter att avfallshanteringsverksamheten har upphört, kan användas som arbetsplatsområde.

Vad händer nu

Beredningsskedet

Detaljplaneutkastet var framlagt 1.2–2.3.2018.

Eventuella åsikter om detaljplaneutkastet skulle lämnas in skriftligt senast 2.3.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi.

Man kunde bekanta sig med detaljplaneutkastet vid en planutställning som ordnades i Lilla Villan 14.2.2018 kl. 17–19. Tack till alla besökare!

Kungörelse (pdf)

Detaljplanekarta (pdf)
Beskrivning (pdf)
Beskrivningens bilagor (pdf)

Dagvattenutredning (pdf)

Tidigare behandlingsskeden

Startskedet

Detaljplanen kungjordes anhängig 13.10.2016.

Program för deltagande och bedömning (pdf)
Kungörelse om anhängighet 13.10.2016 (pdf)

Kontaktpersoner

Dennis Söderholm, planläggningsarkitekt, tf. planläggningschef
puh. 040 141 7043

fornamn.efternamn@sibbo.fi