H 1 Nikkilän kierrätyskeskus

Asemakaava

Kaava-alue sijoittuu Sipoon itäosaan noin 5 km etäisyydelle Nikkilän keskustasta. Alue rajautuu lounaisreunastaan Öljytiehen (seututie 148) ja koillisessa Porvoon kuntarajaan.
Suunnittelualueen itäpuolella on Sipoon Moottorikerho ry:n motocross-rata. Asemakaava koskee Sipoon kunnan Nikkilän kylän kiinteistöjä 753-423-6-175, 753-423-6-176 ja 753-423-6-177, joiden pinta-ala on yhteensä noin 42 hehtaaria.

Tarkoituksena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa suunnittelualueelle jätteenkäsittelylaitostoiminnan edellyttämät rakennukset ja rakenteet. Kaavalla on tarkoitus myös mahdollistaa alueen toimiminen tulevaisuudessa, jätteenkäsittelytoiminnan loputtua työpaikka-alueena.

Tässä ollaan nyt

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.2.–2.3.2018.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisesti 2.3.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi.

Asemakaavaluonnokseen pääsi tutustumaan 14.2.2018 klo 17–19 Lilla Villanin pikkusalissa pidetyssä kaavanäyttelyssä. Lämmin kiitos kaikille osallistujille!

Kuulutus (pdf)

Asemakaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
H 1 Selostuksen liitteet (pdf)

H 1 hulevesiselvitys

Aikaisemmat käsittelyvaiheet

Aloitusvaihe

Asemakaava kuulutettiin vireille 13.10.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Kuulutus vireilletulosta 13.10.2016 (pdf)

Yhteyshenkilö

Dennis Söderholm, kaavoitusarkkitehti
puh. 040 141 7043
etunimi.sukunimi@sipoo.fi