Snart dags att ansöka om egnahemstomt i traditionsbyn Trä-Tallmo i Sibbo

Trä-Tallmo i Sibbo är ett nytt, unikt bostadsområde i utkanten av den växande tätorten Tallmo. Omkring 20 egnahemstomter planeras i området. Tomterna säljs endast för traditionella byggprojekt.

Traditionella byggprojekt betyder att byggnaderna som uppförs på tomterna ska vara antingen gamla timmerhus med sidobyggnader som flyttas till tomten, eller nya trähus som byggs med traditionella metoder och modeller. Projektet Trä-Tallmo är ett samarbete mellan Sibbo kommun och stiftelsen Talonpoikaiskulttuurisäätiö.

Mångsidiga tjänster nära dig

Traditionsbyn har närservice i Tallmo tätort, ca 2 km från byn. Småbarnspedagogik erbjuds av det privata naturdaghemmet Norlandia Talma och grundskoleutbildning på finska av Talman koulu.

De framtida invånarna i Trä-Tallmo kommer att ha ett brett utbud av möjligheter att njuta av den lokala naturen och fritidsaktiviteterna. Gymnastiksalen i Talman koulu kan användas av både lokalbefolkningen och föreningar. På skolans gård finns också en basketplan, löparbanor och motionsredskap för utomhusbruk. På sommaren kan man koppla av genom att bada i Tallmo sandgrop, spela golf på Golf Talma, klättra i äventyrsparken eller cykla i Talma Bike Park. På vintern kan man njuta av snö och fartens tjusning i skidcentret Talma Ski. Det finns också flera häststall och ridskolor i närheten.

De närmaste livsmedelsbutikerna och många andra kommersiella tjänster finns i Ahjo i Kervo och i Nickby i Sibbo. Transportförbindelserna till huvudstadsregionen är bra. Till Lahtisleden kommer man med bil på nolltid, HRT-bussarna trafikerar via Tallmo och till pendeltågen byter man behändigt i Kervo.

Tomtstorleken kan fortfarande påverkas

Tomternas storlek i Trä-Tallmo varierar mellan 1 000 och 2 000 m2. Tomterna kan ansökas och reserveras i april–juli 2022. Detaljplanen för området är för närvarande i utkastsskedet, vilket gör det möjligt att beakta och möjliggöra enskilda projekt i planen även efter det att tomten har reserverats.

Tomterna säljs enligt ansökan till ett fast pris på 80 €/mark-m2. En styckningsavgift på 1 090 euro tillkommer per tomt. En reserveringsavgift som motsvarar 5 procent av tomtens inköpspris debiteras också omedelbart efter att tomten har reserverats för den sökande. Reserveringsavgiften dras av från den slutliga köpesumman.

Reserveringsavgiften återbetalas till den som reserverat tomten om reservationsbeslutet inte vinner laga kraft, eller om detaljplanen inte godkänns senast 31.12.2022. Byggarbetet ska enligt uppskattningarna påbörjas tidigast 2023.

Tomtansökan öppnas 4.4 på webbplatsen www.sipoo.fi/sv/tratallmo. Ansökningarna lämnas in via webbplatsen som även innehåller mer information om projektet.

Sibbo kommun säljer egnahemstomter även i Norrängen och Tasträsk

Sibbo kommun säljer egnahemstomter även i områdena Norrängen och Tasträsk IV. Tomterna kommer till salu i april.

Norrängen i Nickby ligger i det populära området Nickby gård som utvecklas kontinuerligt. Bra friluftsleder finns alldeles invid. Sammanlagt 28 egnahemstomter har planerats i området. De säljs genom utlottning av tomterna i tre omgångar under åren 2022–2023. Ansökningstiden för den första lottdragningen är öppen 4–29.4.2022. Läs mera om tomterna i Norrängen bakom denna länk.

Tasträsk IV (T9) är en del av Tasträskområdet i Söderkulla i södra Sibbo. Sammanlagt 51 egnahemstomter har planerats i området. Tomterna säljs genom anbudsförfarande åren 2022–2023. De första tomterna säljs genom ett anbudsförfarande som ordnas 4.4–8.5.2022. Läs mera om tomterna i Tasträsk IV bakom denna länk.

Länkar:

www.sipoo.fi/sv/tratallmo
Mer information om detaljplanläggningen av Trä-Tallmo på webbplatsen sibbo.fi
Principer för tomtöverlåtelser i Sibbo
Stiftelsen Talonpoikaiskulttuurisäätiö, webbplats
Egnahemstomter till salu i Sibbo

 

Senast uppdaterad 28.03.2022