Placeringstillstånd

Om du planerar ett arbete som förutsätter att ledningar eller andra konstruktioner placeras på ett allmänt område ska du alltid ansöka om tillstånd för byggandet. Allmänna områden är till exempel gator, gatugrönområden, skvärer och parker. När du beviljats placeringstillstånd ska du också ansöka om ett separat grävtillstånd.

Gör så här

Du kan ansöka om placeringstillstånd i Mina tjänster. Välj "Byggande" och därifrån "Ansökan om gräv- och placeringstillstånd".

Telefonförfrågningar riktas till markanvändningsexpert.

För vem och på vilka villkor

När du gör en ansökan om placeringstillstånd, kom ihåg att bifoga en karta över platser där ni planerar placera ledningar respektive konstruktioner. En ansökan som inte innehåller en karta behandlas inte.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Sibbo kommun tar ut följande avgifter för placeringstillstånd (alla avgifter innehåller moms 0 %): Placering av en parktransformator i detaljplaneområde: 700 € engångsbelopp* Placering av en parktransformator utanför detaljplaneområde: 500 € engångsbelopp* Placering av kablar/ledningar i detaljplaneområde: 1 € per schaktmeter, engångsbelopp* Placering av kablar/ledningar utanför detaljplaneområde: 0,52 € per schaktmeter, engångsbelopp* Utöver engångsbeloppet tas ut en avgift för grävtillståndet.