Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Tarvittaessa saat neuvoa hakemuksen tekemiseen Sipoon kunnan lupavalmistelijalta.

KÄSITTELYAIKA-ARVIO SUUNNITTELUTARVE- JA POIKKEAMISHAKEMUKSILLE SEKÄ RANTA-ALUEITA KOSKEVILLE POIKKEAMISHAKEMUKSILLE (2.5.2022)

Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemusmäärä on ruuhkautunut sekä poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän että resurssivajeen seurauksena. Ruuhkaa puretaan hakemusjonon vanhimmasta päästä alkaen – konsulttityön avulla. Koska tilanne käsittelyn ja käsittelijöiden osalta on poikkeuksellinen, on käsittelyajan arvioiminen vielä tässä vaiheessa haastavaa. Vanhimpien hakemusten osalta yhden vuoden käsittelyaika tulee ylittymään, mutta uskomme, että käsittelytahti nopeutuu jonon purkamisen edetessä. 
 
Tiedotamme käsittelyaika-arvion lyhentymisestä kotisivuillamme. Pahoittelemme pitkää käsittelyaikaa – ja pyydämme kärsivällisyyttä!