Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Tarvittaessa saat neuvoa hakemuksen tekemiseen Sipoon kunnan lupavalmistelijalta.