Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai muuhun rakennustoimenpiteeseen tarvitaan lähes aina lupa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.
Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Tarvittaessa saat neuvoa hakemuksen tekemiseen Sipoon kunnan lupavalmistelijalta.

Sipoon kunnan yksityiskohtainen ohjeistus rakennusluvan hakemiseen löytyy tämän linkin takaa:

Lupapolku kertoo luvan hakemisen eri vaiheista sekä rakentamisaikaisesta valvonnasta aina rakennuksen käyttöönottoon saakka.