Lov för byggande

För att bygga en byggnad, en utbyggnad eller vidta någon annan byggnadsåtgärd behövs nästa alltid tillstånd av kommunens byggnadstillsynsmyndighet.

Bygglovens behandlingstid

Bygglovens behandlingstid är nu i medeltal ca. tre (3) månader, där det ingår den tid som lovberedaren ber om kompletteringar till ansökan; behandlingtiden förkortas märkbart om ansökan och dess planer som lämnats in i Lupapiste har gjorts korrekt, alla nödvändiga dokument och all information har ingått redan då ansökan lämnats in och kompletterinsbegäran behövs inte.

Gör så här

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd via Lupapiste-tjänsten.

Byggnadstillsynens lovarkitekt och lovberedare ger råd om hur byggprojektets tillstånd ska sökas.

Lupapiste-tjänsten kan användas för alla slags frågor som anknyter till tillstånd för byggande redan innan byggprojektet inleds. Tjänsten ger råd och anvisningar till tillståndssökaren, bland annat om projektets tillståndspliktighet och hurdana tillstånd det kräver.

För vem och på vilka villkor

Lupapiste.fi

I Sibbo sker ansökan om byggnadstillstånd elektroniskt via Lupapiste-tjänsten.

Lupapiste är en elektronisk tjänst där medborgare, företag och organisationer sköter sina tillstånds- och anmälningsärenden i växelverkan med myndigheter och övriga parter. Den elektroniska tjänsten täcker samtliga behov som rör ärendehantering i samband med tillstånd, från den första kontakten till att projektet är färdigt, oberoende av om det är fråga om att inglasa en balkong eller bygga ett shoppingcenter.

Lupapiste-tjänsten kan användas för alla slags frågor som anknyter till tillstånd för byggande redan innan byggprojektet inleds. Tjänsten ger råd och anvisningar till tillståndssökaren, bland annat om projektets tillståndspliktighet och hurdana tillstånd det kräver.

Den som behöver tillstånd blir anvisad av rådgivningstjänsten att söka fram byggprojektets läge på kartan och beskriva tillståndsärendet detaljerat och tydligt. Begäran som är välgjorda och innehåller rätta uppgifter underlättar också den mottagande myndighetens behandling av ärendet. En tillståndssökare som sköter sitt ärende via den elektroniska tjänsten får personlig betjäning av den myndighet som handlar ärendet.

Rådgivningstjänsten är öppen för alla kommuninvånarna som planerar att bygga, och tjänsten är avgiftsfri. Du registrerar dig behändigt i tjänsten med dina bankkoder eller ett mobilcertifikat. Att registrerar sig förbrukar en bankkod, efter vilket inloggningen sker med användarnamn och lösenord.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd