Kielikylpy

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa "kylpykieli" on ruotsi ja kielikylpypäiväkodissa toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsin kielellä. Näin ollen, kielikylpyyn voi osallistua lapsi jonka äidinkieli on suomi.

Sipoossa toimii kaksi kielikylpypäiväkotia, Leppätien kielikylpypäiväkoti Pohjois-Sipoossa sekä Metsärinteen kielikylpypäiväkoti Etelä-Sipoossa. Kielikylpyesiopetusta järjestetään Metsärinteen kielikylpyesiopetuksessa sekä Leppätien kielikylpyesiopetuksessa.

Tutustu Sipoon Kielikylpypolkuun katsomalla oikealla sivulla, Linkkien alla olevat kaksi videota "Kielikylpyyn lähteminen" sekä "Sipoon kielikylpypolku".

Toimi näin

Kielikylpyyn haetaan sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää neljä (4) vuotta. Hakuaika kielikylpyyn on vuosittain maaliskuussa. Kielikylpytoiminnasta järjestetään vuosittain myös avoin esittelytilaisuus ennen hakuaikaa.

Hae kielikylpyyn e-Daisy:ssä (linkki ohessa).

Varhaiskasvatuspaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat Pohjois-Sipoon ja Etelä-Sipoon alueiden sijoituskoordinaattorit.

Kenelle ja millä ehdoin

Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten huoltajien tulee olla suomenkielisiä. Toinen huoltaja voi olla muunkielinen, mutta lapsen äidinkielen sekä perheen kotikielen tulee olla suomi.

Palvelu on maksullinen ja noudattaa samoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kuin muussa varhaiskasvatuksessa. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varhaiskasvatuspäivien pituus.

Verkkoasiointi