Kielikylpy

Kielikylvyllä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen mallia, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Sipoossa "kylpykieli" on ruotsi ja kielikylpypäiväkodissa toiminta tapahtuu johdonmukaisesti ruotsin kielellä. Kielikylpyyn voi osallistua lapsi jonka kotikieli on suomi.

Etelä-Sipoossa kielikylpyvarhaiskasvatusta tarjotaan Västerskogin päiväkodissa kielikylpyryhmässä Skogstjärnan ja esiopetusta Metsärinteen kielikylpy esikoulussa Miilin kampuksessa Söderkullassa.

Pohjois-Sipoossa kielikylpyvarhaiskasvatusta tarjotaan Leppätien päiväkodissa ja kielikylpyesiopetusta Leppätien koululla Nikkilässä.

Tutustu Sipoon Kielikylpypolkuun katsomalla oikealla sivulla, Linkkien alla olevat kaksi videota "Kielikylpyyn lähteminen" sekä "Sipoon kielikylpypolku".

Toimi näin

Kielikylpypaikat julistetaan haettavaksi vuosittain helmikuun aikana. Kielikylpytoiminnasta järjestetään vuosittain avoin infotilaisuus. Infotilaisuudessa olisi hyvä käydä ennen kielikylpyyn hakemista. Paikalla infotilaisuudessa on kielikylpytoiminnasta vastaavaa henkilöstöä. Tilaisuudessa perheet saavat käytännön tietoa kielikylvystä ja sen asettamista haasteista lapsille ja perheille.

Infotilaisuus järjestetään tammikuussa viikolla 5.

Hakuaika on viikolla 6-8.

Ilmoitus hakuajasta löytyy kunnan nettisivuilta, päiväkotien ilmoitustaululta ja somesta (facebook).

Kielikylpyyn haetaan eDaisyssä (linkki ohessa) uusi varhaiskasvatushakemus (uudet lapset)

Anomus varhaiskasvatuspaikan vaihdosta tehdään muutosilmoituksella ja toive hoitopaikan vaihdosta (jo varhaiskasvatuksessa olevat lapset).

Kielikylpypaikan hakuun liittyviin kysymyksiin vastaavat kielikylpypäiväkotien johtajat.

Kenelle ja millä ehdoin

Kielikylpyyn voi hakea sinä vuonna kun lapsi täyttää 4 vuotta. Kielikylpyyn on jatkuva haku myös 5- ja 6-vuotiaille. Kielikylvyssä aloitetaan viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Kielikylpykouluun pääsy edellyttää vähintään kielikylpy-esikoulun käymistä tai vastaavan kielitaidon hallitsemista.

Kielikylpypäiväkoteihin otettavien lasten toisen huoltajan tulee olla suomenkielinen. Toinen huoltaja voi olla muunkielinen, mutta lapsen pääasiallisen kotikielen tulee olla suomi.

Palvelu on maksullinen ja noudattaa samoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja kuin muussa varhaiskasvatuksessa. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja varhaiskasvatuspäivien pituus.

Verkkoasiointi