Distanskontakt till FPA / Sibbo kommun

Sibbo kommuns kundtjänst erbjuder möjlighet till distanskontakt med FPA. Tjänsten kommer till stor nytta då kommunborna behöver en mera ingående rådgivning i FPA-frågor. Via distansservicen kan man sköta precis samma ärenden som i FPA:s serviceställen.

Ingen tidsreservering är nödvändig, varken hos FPA eller i kommunens kundtjänst. Våra servicerådgivare kommer och öppnar kontakten för kunderna, samt avslutar den. Då servicerådgivarna inte är på plats hjälper bibliotekets personal med tekniken. Till kontakten med FPA behöver kunden med id-papper samt behövliga uppgifter och dokument.

Observera dock att tjänsten alltid också är beroende av hur kundtjänsten eller biblioteket har öppet. Angående övriga undantag meddelar vi på kommunens nätsidor samt i kundtjänsten.

Betjäningstider

Måndag09:00 - 15:00
Tisdag09:00 - 15:00
Onsdag09:00 - 15:00
Torsdag09:00 - 15:00
Fredag09:00 - 14:00

Besöksinformation

Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo