Sockengården

Sockengården är Sibbos kommungård där en del av kommunens förvaltning arbetar. I Sockengården finns också IT-tjänsternas servicepunkt.

Gäster som anländer till Sockengården tas emot i receptionen vid huvudingången.

Du kan lämna in ansökningar till kommunen vid Sockengården. Vi säljer också hembygdsböcker, kartor och Sibbo-produkter. Du kan betala med både kontanter och kort.

Andra ärenden kan du sköta vid SibboInfo-servicepunkterna som finns i anknytning till biblioteken i Nickby och Söderkulla.

Betjäningstider

I juli är förvaltningsbyggnaden Sockengården stängd. Endast besök på avtalade tider.

Måndag08:00 - 16:00
Tisdag08:00 - 16:00
Onsdag08:00 - 16:00
Torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 14:00

Kontaktuppgifter

E-postadress

info@sibbo.fi

Telefon

Sibbo kommun växel

+358 923531

Faxnummer

+358 923536209

Postadress

PL 7, 04131 Sibbo

Besöksinformation

Klockarbackavägen 2, 04130 Sibbo