SibboInfo Nickby

SibboInfo Nickby finns i anknytning till Sibbo huvudbibliotek i Nickby.

OBS! Fastän servicen är stängd så är utrymmet öppet. Man kommer in och kan läsa anslagstavlan, använda kuddatorerna, hämta broschyrer samt lämna post åt kommunen. Du kan komma in när huvuddörren till biblioteket är öppet.

Betjäningstider

Tjänsterna på eget iniativ (kunddator och anslagstavla) är tillgängliga alltid då bibliotekets huvuddörr är öppen.

Måndag08:00 - 16:00
Tisdag08:00 - 16:00
Onsdag08:00 - 16:00
Torsdag08:00 - 16:00
Fredag08:00 - 14:00

Kontaktuppgifter

E-postadress

info@sibbo.fi

Telefon

Sibbo kommun växel

+358 923531

Faxnummer

+358 923536209

Postadress

PL 7, 04131 Sibbo

Besöksinformation

Norra Skolvägen 2, 04130 Sibbo