Nickby barnträdgård

Nickby barnträdgård är ett privat daghem och förskola i norra Sibbo. Daghemmet erbjuder förskola och kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar på svenska. Daghemmet fungerar med servicesedel.

Kontaktuppgifter

Besöksinformation

Gamla Byvägen 17, 04130 Sibbo