Täydentävä varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Aamu ennen esiopetusta ja iltapäivä esiopetuksen jälkeen on täydentävää varhaiskasvatusta.

Sipoossa esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin, he siirtyvät täydentävän varhaiskasvatuksen tiloihin tai saatettuina päiväkotiin.

Pohjois-Sipoon suomenkielinen esiopetus

 • Jokipuiston esiopetus (Villa Solåker)
 • Leppätien koulu (kielikylpy)
 • Nikkilän sydän
 • Talman koulu
 • Lehmuslinnan päiväkoti (yksityinen)

Etelä-Sipoon suomenkielinen esiopetus

 • Sipoonlahden koulu (oppikylät E ja F)
 • Metsärinteen päiväkoti (kielikylpy)
 • Musiikkipäiväkoti Pocon (yksityinen)

Pohjois-Sipoon ruotsinkielinen esiopetus

 • Kyrkobyn skola
 • Södra Paipis skola
 • Nickby barnträdgård (yksityinen)

Etelä-Sipoon ruotsinkielinen esiopetus

 • Söderkulla Skola
 • Gumbostrand skola
 • Salpar skola
 • Boxby skola

Toimi näin

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittaudutaan aina alkuvuodesta. Sipoossa kirjoilla oleville lapsille osoitetaan paikka velvoittavaan esiopetukseen. Lasten huoltajille lähetetään lapsen kotiosoitteeseen kirje, jossa on tieto lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta esiopetuspaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi. Huoltajat vahvistavat lapsensa esiopetuspaikan sähköisesti.

Ilmoittautumisen yhteydessä haetaan myös mahdollista paikkaa täydentävästä varhaiskasvatuksesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540

Palvelupaikat