Täydentävä varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta annetaan aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Aamu ennen esiopetusta ja iltapäivä esiopetuksen jälkeen on täydentävää varhaiskasvatusta.

Sipoossa esiopetusta järjestetään sekä kouluissa että päiväkodeissa. Esiopetuksen jälkeen lapset joko haetaan kotiin, tai jatkavat omassa ryhmässään täydentävässä varhaiskavsvatuksessa.

Pohjois-Sipoon suomenkielinen esiopetus

 • Jokipuiston esiopetus (Villa Solåker)
 • Leppätien koulu (kielikylpy)
 • Nikkilän Sydän
 • Talman koulu
 • Lehmuslinnan päiväkoti (yksityinen)

Etelä-Sipoon suomenkielinen esiopetus

 • Sipoonlahden koulu (oppikylät E ja F)
 • Metsärinteen päiväkoti (kielikylpy)
 • Musiikkipäiväkoti Poco (yksityinen)

Pohjois-Sipoon ruotsinkielinen esiopetus

 • Kyrkoby skola
 • Södra Paipis skola
 • Nickby barnträdgård (yksityinen)

Etelä-Sipoon ruotsinkielinen esiopetus

 • Söderkulla skola
 • Gumbostrand skola
 • Salpar skola
 • Boxby skola

Toimi näin

Esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisesta tulee perheille ilmoitus.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Varhaiskasvatuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540