Coworking-rum

Sibbo kommuns coworking-rum är i fortsättningen tillgängliga för alla Sibbobor. Arbetsrummen finns på andra våningen i Söderkulla gård (Söderkullavägen 701, 01150 SÖDERKULLA). Lokalerna får användas enligt självbetjäningsprincipen klockan 8–16 på vardagar. De kan användas gratis. Rummen har plats för cirka 40 personer åt gången. Platserna kan inte bokas i förväg. Mer information: https://www.sipoo.fi/sv/lokalitetsforvaltning/sibbo-kommuns-coworking-rum/