Söderkulla Gård

Söderkulla Gårds huvudbyggnad. Restaurang- och kontorsutrymmen. I byggnaden verkar Sibbo Kommuns Sysselsättninsenhet Vägskälet.

Besöksinformation

Söderkullavägen 701, 01150 Söderkulla