Kommunens coworking-rum

MEDDELANDE 13.3.2024:

Ändringsarbetena i Söderkulla gårds coworking-lokaler inleds

Coworking-lokalerna i Söderkulla gård genomgår förändringar under våren och sommaren 2024. Ändringar görs på grund av den respons som lämnats in om lokalerna och lokalernas användningsgrad. Under ändringsprojektet kommer bland annat utrymmena för tyst arbete och fri diskussion att avskiljas. Rummens storlekar kommer också att minskas något och funktionerna förtydligas. Dessutom skapas ett nytt mötesrum för kommuninvånare, föreningar och företag.

Ändringar i lokalernas användning

  • Rum 202 Hansas (gröna rummet) tas helt ur bruk från och med 1.4.2024. Rummet renoveras. Rummets funktioner flyttas permanent till tredje våningen. Det nya rummet tas i bruk från och med 2.9.2024 med ingång direkt från hissentrén (Box). Det nya rummet är endast avsett för tyst arbete.
  • Rum 203 Massby tas ur bruk från och med 1.5.2024. Rummet ändras till ett mötesrum. Mötesrummet kan enligt uppskattning bokas från och med hösten 2024 via kommunens system Timmi.
  • Rum 212 Lill-Massby är i bruk fram till sommarstängningen. Det görs dock ändringar i rummets inredning under våren. Dessa ändringar kan tillfälligt orsaka buller och störningar. Varje besök meddelas inte separat.

Coworking-lokalerna har sommarstängt 3.6–1.9.2024

Under sommaren genomgår också toaletterna och köksutrymmena i Söderkulla gårds första våning både sanering och lätt renovering. Arbetena färdigställs uppskattningsvis före utgången av år 2024. På grund av ifrågavarande renovering och ändringsarbeten i lokalerna är coworking-lokalernas sommarstängning undantagsvis längre (3.6–1.9.2024). Under sommarstängningen är inga coworking-lokaler i bruk. Coworking-lokalerna tas i bruk från och med 2.9.2024, men renoveringsarbeten i gårdens nedre våning kan dock orsaka buller och andra störningar i lokalerna ända till slutet av året.


Mer information:

Henna Salminen
Sibbo kommun / Lokalitetsförvaltning
Telefon 050 383 0793
henna.salminen@sibbo.fi