Utvecklingsplanen för Sibbo Vatten

Sibbo Vattens utvecklingsplan täcker hela Sibbo kommun och den har utarbetats för perioden 2014–2023.

Vattentjänstens utvecklingsplan fungerar som ett verktyg för tjänsteinnehavare och beslutsfattare i utvecklingen av kommunens olika funktioner