Sipoon Veden kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko Sipoon kunnan alueen ja se on laadittu vuosille 2014–2023.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma toimii viranhaltijoiden ja päättäjien työkaluna kaupungin eri toimintojen kehittämisessä.