Näringslivschef Katri Roivainen

Kontakta näringschefen i följande ärenden:

  • köp av företagstomter
  • utvidgningen av affärsverksamhet (sysselsättning, affärslokaler)
  • kommunal marknadsföring
  • samarbete med kommunen
  • utvecklingen av kommunen

Bild: Victor Paul/Sibbo kommun

Kontaktuppgifter