Rådgivning för nya företagare

När du håller på att grunda ett företag behöver du information om marknaden, kunderna, beskattningen, bokföringen eller det företagsform du valt. Du ska också känna till vilka försäkringar, tillstånd och avtal du behöver.

Olika kalkyler och planer är viktiga när man grundar ett företag. Tack vare dem kan du vara säker på att företaget har en fungerande och lönsam verksamhetsidé och möjlighet att ge resultat.

Gör så här

Utvecklingscentret för Mellersta Nyland (Keuke) har en webbplats där du kan bekanta dig med tjänsterna.